torsdag 15. mai 2014

Dokument.no sytrer, er det synd på dem?

Lørdag 10. mai kunne man lese i Klassekampen at Dokument.no redaktøren, Hans Rustad, stiller seg uforstående og til og med overrasket over at PST vil ha samtaler med vepsen som kretser rundt nettstedet deres. Samtaler som burde ha funnet sted lenge før 22. juli 2011 der en av bidragsytere til nettstedet gjorde seg skyldig i Norges største terrorhandlingen noen sinne. Dette var formidlet gjennom 'Venstresidas avisa' Klassekampen. Er det virkelig noe å bli overrasket over? Jo da, tre dager etter kom Lars Gule nettstedet til unnsetning. Tirsdag den 13. mai skrev Lars Gule i samme avis at dersom PST driver med intimidering at islam kritiske stemmer gjennom disse samtaler så er det grunn nok til å rope varsko. Lars Gule ser helt bort ifra at Dokument.no har vært en talerstol, et mikrofonstativ for krefter som har tatt til ordet for bruk av vold og deportasjoner av den muslimske delen av befolkningen i Europa. Fjordmannen, Hege Storhaug, med flere har direkte oppfordret til dette gjennom blant Dokument.no.
Hadde bare PST gjort jobben sin i forkant av massakren den 22 juli så hadde de kanskje berget en katastrofe og stengt eller i det minste motarbeidet et profascist nettsted som heter Dokument.no.