tirsdag 28. januar 2014

Går Egypt mot borgerkrig ?

Lørdag 25. januar i år markerte egypterne 3 årsdagen for en 'revolusjon' som feide bort symbolet for et politisk system som styrte landet med en jernhånd i om lag 60 år. Dagen som skulle vært en gledens dag endte mer 100 personer drept og flere hundre fengslet. Siden militærkuppet den 3. juli 2013 har antall sivile egyptere som er drept passert 1500 mennesker. Vilkårlige arrestasjoner har rammet flere tusen. Konflikten omtales som en krig mot terror, spesielt etter at myndighetene erklærte Det muslimske brorskap som en terrororganisasjon i slutten av desember 2013. Broskapets tilhengere har demonstrert mot kuppet og for det de kaller 'legitimitet' helt siden den første demokratisk valgte presidenten i egyptisk moderne historie, Mohamed Mursi, brått ble avsatt og fengslet. Andre krefter, som 6. april-bevegelsen, som var en aktiv aktør i protestbevegelsen både før og under januar 2011-'revolusjonen' tilslutter seg dagens protester mot statens voldelige herjinger.

Det som startet som en håpefull protestbevegelse mot det korrupte og undertrykkende gamle regimet har blitt et blodig mareritt. Konsekvensene av den blodige utviklingen etter kuppet reiser flere problemstillinger:

Hvorfor klarte ikke de sekulære kreftene i den såkalte revolusjonen som skjedde i 2011 å feie ut Broskapet etter den samme revolusjonære ånden som feide ut det gamle regimet?
Hadde protestbevegelsen noen mulighet til å nå sine ambisjoner om en mer rettferdig og demokratisk endring? 
Det er avgjørende for troen på at protestene som førte til tidligere president Mubaraks fall også kunne avgjort Mursis skjebne på liknende vis.

Misnøyen med Mursi og Brorskapet ble en realitet kort tid etter at de overtok makten. Broskapet evnet ikke å innfri noen av de kravene protestbevegelsen var bygd på. Isteden jobbet de iherdig for å etablere grunnlaget for en islamsk stat basert på Brorskapets ideologi og tolkning av Islam. Broskapet forsøkte også å reformere enkelte institusjoner som militæret og politiet, eksempelvis tvang Mursi flere generaler til tidligpensjon, enkelte av dem var vel over 80 år gamle. Visst nok hadde Broskapet ingen støtte i militæret, heller ikke i politiet. Tvert imot de sistnevnte motarbeidet systematisk Mursis politikk samtidig som de fremmet seg selv som nøytrale og folkevennlige.

Kuppet som fant sted den 3. juli 2013 er et politisk spill som ble brukt av militæret for å kvele revolusjonen. Resultatet er at det gamle regime som ble jaget ut døra, personifisert i Mubarak, er i ferd med å komme inn vinduet igjen. Militærets hegemoni overfor egyptisk politikk har vært dominerende siden de frie offiserenes revolusjon i 1954. Militærets stilling som en viktig del av det herskende monopolborgerskapet har gått protestbevegelsen hus forbi. Når  klasseperspektivet erstattes av sosiale media og lignende naiviteter, blir veien til revolusjon desto lengre. I Egypts tilfelle, mye lengre.

Trass i at det Muslimske Brorskap ikke er en militær organisasjon er det ikke utenkelig at Egypt går mot en borgerkrig. Spesielt med tanke på den regionale sammenhengen der det kryr av krefter som mer enn gjerne er villige til å flytte grensene for den lille, men katastrofale, Jihaden sin.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar